Pagina Fb

Ultimi Video

Ligojn

FlickrFacebookYoutubeFeed

La ideo de Dazzini

in virtù del Inter la plej gravaj institucioj, kiuj kolektas tekstojn en esperanto, menciindaj estas la Brita Esperanto-Asocio, kiu fierasIn Italia diversi Gruppi Esperantisti hanno dato vita ad un vero e proprio movimento in favore della Lingua Internazionale, pri siaj pli ol 20mil volumoj, la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, la Biblioteko Hodler en Rotterdam de la Centra Sidejo de la Universala Esperanto-Asocio, kaj la kolekto Esperanto en la urba Biblioteko en Aalen, en Germanio. Antaŭ nelonge oni inaŭguris la Esperanto-Bibliotekon, ĉe la Libera Universitato pri Lingvoj kaj Komunikado (IULM) en Milano.

Inter la plej gravaj bibliotekoj en la mondo, specialiĝintaj en la lingvo de Zamenhof, je la oka ŝtupo lokiĝas tiu itala, en Massa. La ideon pri Nacia Itala Biblioteko kolektanta ĉiujn eldonajojn en esperanto, oni ŝuldas al Mario Dazzini. (Pietrasanta 1910 – Massa 1985). Dazzini komencis la lernado de esperanto kiam li estis deksepjaraĝa, perfektigante la koncernajn konojn plejparte kun la profesoro Campetti el Lucca.

Leggi tutto: La ideo de Dazzini

Tiu kiu esperas

La teorian-praktikan bazon de esperanto oni publikigis dum 1887 en Varsovio, fare de la pola okulisto je hebrea deveno , Ludovico Lazaro Zamenhof (Byalistok, Litovio 15 decembro 1859 – Varsovio 14 aprilo 1917). La naskigurgo de Zamenhof, Byalistok, apartenis al Pollando kaj estis logata per variaj diverslingvaj gentoj. La logantaro enhavis, kiel cefaj etnaj grupoj, litovojn, polojn, germanojn, rusojn kaj hebreojn; ofte apartenanto al iu etna grupo parolis nur sian propran lingvon kaj ekzistis grandegaj malfacilajoj en la reciproka interkomprenado ec inter samurbanoj.

Do, oni komprenas kiel la juna kuracisto frue alvenis al la konvinkigo pri unu komuna lingvo, neutrala kaj, antau cio, por ciuj komprenebla, kiel solvo de tiel malkomforta situacio. Helpadis lin la fakto, ke li estas filo de instruisto pri lingvoj kaj, antau cio, ke li montrigis poligloto ekde sia naskigtago (el patrinolingvo rusa, yiddish kaj pola), kaj tre frue bona konanto de diversaj aliaj lingvoj (germana, hebrea, angla, franca, latina, antikva greka) kaj ec pliaj.

Leggi tutto: Tiu kiu esperas